Vi utfører sandblåsing og coating.

Vi jobber nå med NORSOK M-501 sertifisering, og har som mål å ferdigstille i løpet av juni 2015. Vi ser på overflatebehandling som en viktig del av totalspekteret for å være en komplett leverandør og vi ønsker å utfører behandling i henhold til NORSOK standard.|

Vi kommer med mer etter hvert.